Lewkowicz Jakub

(1882 Piotrków – 1910 Warszawa) – filozof, publicysta. Pochodził z religijnej rodziny piotrkowskiego felczera; uczył się w chederze. Po ukończeniu gimnazjum, od 1900 studiował w Bernie filozofię i chemię, poświęcił się filozofii. Pisywał rozprawy i artykuły, zamieszczane między innymi w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Bibliotece Narodowej”, Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej, „Prawdzie”, „Głosie”, „Ogniwie”, „Odrodzeniu”, „Kulturze”. Zajmowała go także kwestia żydowska; poświęcił jej cykl artykułów w piśmie „Wschód” oraz napisał kilka prac, między innymi Salomon Majmon i jego filozofia (Warszawa 1908), Z filozofii judaizmu (Warszawa 1909). Jest też autorem Podstawowych zagadnień teoretycznej i praktycznej filozofii (Teoria poznania), t. 1 Zagadnienia teoretyczne (Warszawa 1909). Był członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Zmarł na gruźlicę i został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand