Lewinstein Josef ben Abraham [Abusz]

(1840 Lublin – ?) – rabin, wybitny talmudysta, bibliograf i genealog. Był rabinem w Chorzelach (od 1860), a następnie w Zaklikowie koło Kraśnika (od 1868) i w Serocku (od 1878). W artykułach publikowanych w prasie hebrajskiej (między innymi „Ha-Cefira”, „Ha-Eszkol”) podał wiele przyczynków i uzupełnień do prac monogafistów hebrajskich (w tym do dzieł S. Bubera i A.L. Feinsteina). Jego własnym dziełem był słownik biograficzny Dor-dor we-dor(e)szaw (1900), poświęcony wybitnym postaciom Żydów, od czasów starożytnych do współczesności. Wydał też dwa dzieła swego przodka, Abrahama Abusza z Leszna, pt. Birkat Awraham (hebrajski, Błogosławieństwo Abrahama, 1881) – nowele talmudyczne, oraz – pod tym samym tytułem – komentarz do traktatu Pirke(j) Awot (1884).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem