Lewinson Abram

(Abraham) (1891 Łódź – 1955 Tel Awiw) – działacz syjonistyczny. Początkowo był czynny w Organizacji Syjonistycznej w Rosji, w której należał do twórców Ceirej Syjon. Był też wydawcą dziennika „Erd un Arbet” (jidysz, Ziemia i Praca). Po I wojnie światowej osiadł w Polsce. Stał się jednym z czołowych działaczy partii Hitachdut. Z jej ramienia został wybrany na posła Sejmu RP II kadencji (1922), wchodząc w skład Klubu Tymczasowej Żydowskiej Rady Narodowej w Kole Żydowskim. W 1936 wyemigrował do Palestyny, gdzie kierował Kulturalnym Centrum Histadrutu. Był również autorem kilku książek historycznych.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand