Lewin Natan

(1857 Brody – 1926 Rzeszów?) – rabin; ojciec Aarona L. i Jecheskiela L.; zięć I. Schmelkesa. Był potomkiem bardzo zamożnej rodziny kupieckiej, pochodzącej z Niemiec. Studia talmudyczne odbył na Litwie, między innymi u Chaima Jehudy z Sośnicy. Nauki świeckie poznawał pod kierunkiem prywatnych nauczycieli, ukończył też zaocznie kilka klas gimnazjum w Brodach. Potem zamieszkał w Przemyślu u teścia, któremu pomagał w opracowaniu wielotomowego zbioru responsów Be(j)t Icchak (hebrajski, Dom [Szczep, Szkoła] Izaaka), gdzie zostały zamieszczone także jego własne prace halachiczne. Kiedy Schmelkes objął rabinat we Lwowie (1894), L. przyjął takież stanowisko w Rohatynie; po upływie kilku lat – w Rzeszowie, gdzie pozostał już do śmierci. Był uznanym autorytetem halachicznym. Pozostawił wiele pism w rękopisach, których opracowaniem zajmowali się potem jego synowie. Mimo że był rabinem ortodoksyjnym, brał udział w istotnych dyskusjach, dotyczących współczesnych problemów. Bardzo głośne kontrowersje wywołały krytyki tradycyjnej chaluk(k)i w Galicji oraz projekty jej zreformowania, ogłoszone na łamach pisma „Ha-Micpe”, które ściągnęły na L. ataki ze strony ortodok. organizacji Machzike(j) ha-Dat.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem