Lewin Mojżesz

pseudonim Ber Sarin? (1907 Wilno? – 1942 Mińsk?) – malarz i prozaik piszący w języku jidysz. Był synem ubogiego szklarza żydowskiego. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie oraz w Żydowskim Seminarium Nauczycielskim. Swe prace wystawiał w Wilnie od 1935. Rysował widoki starego Wilna. Był członkiem grupy literacko-artystycznej "Jung Wilne"; swe opowiadania publikował w almanachach wydawanych przez tę grupę (1934-1936) oraz zebrał je w tomie Friling in kelersztub (Wiosna w piwnicznej izbie, 1937). Opisywał ciężką dolę ubogich warstw społeczności żydowskiej, z trudem zdobywających środki do życia w sytuacji dyskryminacji mniejszości i bojkotu antyżydowskiego, oraz radykalizację nastrojów, do której ona prowadziła. Pisał i ilustrował książki dla dzieci. Po zajęciu Wilna przez Sowietów publikował w wydawnictwach komunistycznych; po wkroczeniu Niemców uciekł do Mińska i brał udział w ruchu oporu w tamtejszym getcie. W czasie jego likwidacji miano mu, jako malarzowi, zaoferować możliwość przeżycia, w zamian za usługi. Propozycję artysta miał odrzucić i został rozstrzelany.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand