Lewin Menachem Mendel z Satanowa

zob. Satanower Menachem Mendel (1741-1819 [1749-1826])

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand