Lewin Jehuda Lejb

zwany JEHALEL-em (JehaLeL; akronim od Jehuda Lejb Lewin) (1845 Mińsk – 1925 [1926] Kijów) – poeta tworzący w języku hebrajskim, protagonista żydowski socjalizmu i ruchu Chowewej Syjon. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej, spokrewnionej z cadykiem Mojżeszem z Kobrynia. Był dobrze zapowiadającym się talmudystą, zafascynowanym kabałą, którego zainteresowania literaturą nowohebrajską przeistoczyły w maskila. Debiutował w 1865 w prasie; pierwszy tom jego poezji nosił tytuł Sifte(j) renan(n)ot (Żytomierz, 1871). Od początku lat 70. XIX wieku pracował w Kijowie jako urzędnik i sekretarz bogatej rodziny właścicieli cukrowni. Zwrócił na siebie uwagę A.B. Lebensohna, związał się z kręgami miejscowych socjalistów. Publikował wiele w czasopism „Ha-Emet” (hebrajski, Prawda) i „Ha-Szachar” oraz w „Ha-Mag(g)id”. W swych utworach łączył hasła walki z obskurantyzmem maskili z ideami socjalistycznymi. Dla wielu studentów jesziw wiersze L. były wrotami do innego świata; niejednokrotnie uczyli się ich na pamięć. Po pogromach w latach 80. XIX wieku poeta związał się z ruchem Miłośników Syjonu, stając się jednym z twórców presyjonistycznego ruchu w Kijowie, z czym także wiązał się jego przekład Tankreda B. Disraelego (Or la-gojim; hebrajski, Światło dla narodów, Warszawa 1884). Wydalony z Kijowa w 1887 za działalność syjonistyczną, zamieszkał w Tomaszpolu, gdzie między innymi napisał alegoryczny poemat Danij(j)el be-gow ha-arajot (hebrajski, Daniel w jaskini lwów, 1898) oraz autobiograficzną Zikaron ha-sefer (hebrajski, Księga wspomnień, 1910). W okresie rewolucji rosyjskiej powrócił do Kijowa, gdzie żył w biedzie i opuszczeniu. Wybór jego twórczości poetyckiej, publicystycznej i pamiętnikarskiej został wydany w Izraelu w 1968.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Jehuda Lejb Lewin  - Lewin Jehuda Lejb - Polski Słownik Judaistyczny
Jehuda Lejb Lewin (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand