Lewin Aaron ben Natan z Rzeszowa

(1879 Przemyśl – 1941 Lwów) – rabin, działacz społeczny i polityk; wnuk I. Schmelkesa; syn Natana L.; brat Jecheskiela L. Maturę uzyskał jako ekstern we Lwowie. Studiował filozofię w Wiedniu. Jeszcze jako nastolatek, opublikował swe pierwsze nowele talmudyczne na łamach prasy hebrajskiej. Od 1904 był rabinem w Samborze. Zasiadał w Radzie Miejskiej i innych ciałach społecznych oraz samorządowych tego miasta, co przyniosło mu tytuł radcy cesarskiego. Był zwolennikiem i propagatorem włączania języka polskiego do liturgii. Aktywny działacz i jeden z przywódców Agudy w Polsce. W 1922 został wybrany posłem na sejm. Przewodził frakcji ortodoksów oraz był członkiem Komisji Oświatowej. W 1927, po ojcu, objął rabinat w Rzeszowie. Ponownie wybrany do sejmu w 1930, w 1935 nie uzyskał już reelekcji. W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie, potem w Radzyniu. W 1941, po powrocie do Lwowa, został aresztowany i zamordowany przez Niemców. Opublikował komentarze do kilku ksiąg biblijnych oraz do traktatu talmudycznego B(e)rachot, jak również Mowy sejmowe (1926). Część jego prac, pozostająca w rękopisach, zaginęła w czasie wojny.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Aaron ben Natan Lewin - Lewin Aaron ben Natan z Rzeszowa - Polski Słownik Judaistyczny
Aaron ben Natan Lewin (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand