Lewicki Adolf

(? Poznań – 1864 Kraków) – nauczyciel, założyciel i pierwszy dyrektor szkoły żydowskiej na podkrakowskim Kazimierzu. Żydowską szkołę ludową, ulokowaną w ratuszu kazimierskim, otwarto w 1830, szkołę wydziałową – w 1835. Dwa lata później obie połączono, tworząc szkołę przemysłowo-handlową, osobną dla chłopców i dziewcząt. Od 1867 językiem wykładowym był tam język polski. Do 1871 szkoła była finansowana przez Gminę żydowską.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand