Leszczyński Jakub

(1876 Horodyszcze – 1966 Jerozolima) – statystyk, demograf, historyk; brat Józefa L. Otrzymał wykształcenie religijne. Mając 18 lat, zainteresował się ruchem haskali. Studiował nauki polityczne w Bernie i Zurychu. Należał do pionierów ideologii syjonistów-socjalistów, później związany był z terytorialistami. Zapoczątkował studia w dziedzinie socjologii żydowskiej oraz stosowanie statystyki i metodologii marksistowskiej. W czasie I wojny światowej uszedł z Rosji, osiadając w Berlinie (1921), gdzie został korespondentem nowojorskiego „Jewish Daily Forward”. Opublikował wówczas wiele fundamentalnych prac oraz był redaktorem pisma „Bleter far Jidisze Demografie un Statistik” (jidysz, Karty z Dziejów Żydowskiej Demografii i Statystyki; 1923-1925), kierował sekcją ekonomiczno-statystyczną JIWO i redagował jego czasopisma. W 1933 opuścił Niemcy. W 1934-1937 mieszkał w Warszawie; z Polski został wydalony za publikowanie materiałów o położeniu Żydów w Rzeczpospolitej. Ostatecznie osiadł w Nowym Jorku (1938). Był członkiem Rady Dyrektorów JIWO, potem opublikował jedno z pierwszych studiów o Holokauście. W 1958 przeniósł się do Izraela. Wydał między innymi prace: Die umsiedlung und Umschichtung des jüdischen Volkes im Laufe des letzten Jahrhunderts (1929-1930); Di jidisze katastrofe (jidysz, Żydowska katastrofa, 1944); Ojfn rand fun opgrunt: fun jidiszn łebn in Pojłn, 1927-1933 (jidysz, Na krawędzi przepaści; z żydowskiego życia w Polsce, 1927-1933; 1947); Erew Churbn: fun jidiszn łebn in Pojłn, 1935-1937 (jidysz, W przededniu Zagłady: z żydowskiego życia w Polsce, 1935-1937; 1951).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem