Les(s)man(n) Bernard

(1813 [1815] – 1878 Warszawa) – księgarz warszawski, wydawca, pedagog, asymilator; zięć A. Eisenbauma. Był absolwentem Szkoły Rabinów w Warszawie, gdzie od 1838 nauczał matematyki. Potem, około 1844, przejął księgarnię sortymentową przy ul. Nowiniarskiej 13, przeniesioną w 1863 na ul. Rymarską. W 1873 był współzałożycielem księgarskiej Spółki Kolportacyjnej w Warszawie pod firmą „Czarnowski, Lesman, Wiślicki i Sp.”, która istniała do 1880 i zajmowała się kolportażem książek, czasopism, nut, map oraz rycin. L. znał kilka języków; był autorem Nowej gramatyki niemieckiej z zadaniami do tłumaczenia na polskie (1863), parokrotnie wznawianych podręczników języka francuskiego i przekładu Przygód Telemaka, podług dzieła Fenelona (1859). Wydawał podręczniki, które przerabiał i dostosowywał do potrzeb polskich odbiorców. Planował także edycję serii najlepszych podręczników z różnych dziedzin, lecz zamierzeniu temu nie podołał. L. miał pięcioro dzieci, między innymi: Antoniego L., który do 1881 prowadził odziedziczoną po ojcu księgarnię (w 1882-1884 wspólnie z Ferdynandem Świszczowskim) oraz księgarnię pod własną firmą (1884-1885); Józefa L. (1847-1912), ekonomistę, wychowanka Szkoły Głównej w Warszawie, urzędnika kolejowego, który w 1890 przyjął wyznanie ewangelicko-augsburskie (syn Józefa, a wnuk Bernarda, Bolesław L. [1878-1937], z wykształcenia prawnik, który później stał się jednym z największych poetów polskich XX wieku, znanym pod nazwiskiem Leśmian, miał wówczas 11 lat); Aleksandra Stanisława L. (1851-?), inżyniera pracującego na kolei, ojca poety i prawnika, Jana Brzechwy (1900-1966), piszącego początkowo pod pseudonimem, który potem stał się jego nazwiskiem (do 1946 używał nazwiska Lesman; starszy brat stryjeczny Brzechwy, Bolesław Leśmian odegrał kluczową rolę w podjęciu przez niego decyzji, by poświęcić się głównie twórczości dla dzieci, której później stał się największym klasykiem w dziejach literatury polskiej. Pomysłodawcą pseudonimu „Brzechwa” miał być kuzyn obu poetów, Antoni Lange).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand