„[Lemberger] Zeitung”

(Gazeta Lwowska), w literaturze przedmiotu niekiedy nazywana „Lemberger Judisze Cajtung” (jidysz, Lwowska Gazeta Żydowska) – 1. najstarszy żydowski tygodnik galicyjski, wydawany we Lwowie od maja 1848 do jesieni 1849 przez A.M. Mohra i J. Bodeka. Twórcy pisma poznali się w latach 40. XIX wieku i początkowo wspólnie wydawali w języku niemieckim periodyk „Jerusalem” (1844-1845). Wydarzenia zapoczątkowujące Wiosnę Ludów skłoniły ich do wydania kilku broszur w języku jidysz. Ponieważ cieszyły się one dużym powodzeniem, podjęli edycję „L.Z.”. Pismo wychodziło w języku zwanym deutschmährisch (język niemiecki z dużymi naleciałościami języka jidysz, zapisywany alfabetem hebrajskim). Kres ukazywania się tego periodyku przyniosły regulacje prawne z 1849, nakazujące wydawcom złożenie kaucji w wysokości 5 tysięcy koron; 2. dziennik wydawany w języku niemieckim przez I. Waldmana w Wiedniu, w czasie I wojny światowej. Miał on charakter syjonistyczny i prezentował żydowskie postulaty, zwłaszcza dotyczące autonomii narodowej, oraz stanowisko proukraińskie.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand