Lekach tow

(hebr., Dobra nauka [doktryna]), błędnie zwana Pesikta zutarta – egzegetyczno-hagadyczny midrasz do PięcioksięguPięciu Megil(l)ot. Jego autorem był Tobiasz ben Eliezer, żyjący na Bałkanach (prawdopodobnie mieszkał w Bułgarii, a pochodził z Grecji). Tytuł pochodzi od początkowych słów dzieła, które zostały zaczerpnięte z Księgi Przysłów (4,2). Od słowa „tow” zaczyna się każdy wstęp do omawiania kolejnych, tygodniowych czytań Tory, co prawdopodobnie było nawiązaniem do imienia autora (hebr., Towij(j)a). W literaturze midraszowej L.t. datowany jest na XI bądź XII wiek (być może został napisany w 1097 i ostatecznie zredagowany w 1108). Autor wykazuje się znajomością Talmudu Jerozolimskiego, wczesnych halach i hagad midraszy (w tym dziś już nieistniejących) oraz wczesnej literatury mistycznej, jak również astronomiczno-astrologicznej. W cytatach, zaczerpniętych z owych dzieł, tłumaczył słowa aramejskie i greckie, dłuższe z nich streszczając. L.t. był wielokrotnie cytowany już przez autorów średniowiecznych. Wydawca pierwszej edycji drukowanej tego dzieła z 1546 omyłkowo nadał mu tytuł Pesikta zutarta. Midrasz ten stał się przedmiotem badań krytycznych w XIX wieku, których ważnym etapem była jego wiedeńska edycja S. Bubera z 1880.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand