Lehrer (Lerer) Józef

([1880?] 1885 Kamieniec Podolski – 1941 Związek Radziecki) – dyrygent, kompozytor, pedagog, popularyzator muzyki. Początkowo uczył się śpiewu u znanego lwowskiego kantora, Barucha Schorra. Studia muzyczne odbywał pod kierunkiem Z. Noskowskiego i M. Sołtysa. Od 1908 działał jako dyrygent operowy w Poznaniu i kierownik chóru „Lutnia”, a od 1912 – we Lwowie (do 1931), z przerwą na lata I wojny światowej, kiedy to przebywał w Wiedniu; wystawił tam Halkę S. Moniuszki. Po powrocie do Lwowa w Operze Lwowskiej wystawiał dzieła W.A. Mozarta, G. Pucciniego, R. Straussa, E.W. Korngolda (Zmarłe miasto) i wiele innych arcydzieł literatury operowej. W Lwowskim Konserwatorium Muzycznym prowadził klasę operową (1922–1923). Od 1933 dyrygował orkiestrą Filharmonii Lwowskiej. Jako kompozytor, tworzył muzykę kameralną, pieśni; napisał m. in. Uwerturę dramatyczną. Po zajęciu Lwowa przez Rosjan był głównym dyrygentem Teatru Wielkiego Opery i Baletu.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand