Lehman Berman (Issachar) ben Naftali Katz

Berman Issachar ben Naftali Katz (? Wołyń – 1598 Palestyna?) – rabin w różnych gminach żydowskich w Polsce, talmudysta. W Szczebrzeszynie powstały jego największe dzieła – Mat(t)anot kehuna (hebr., Dary kapłaństwa, Kraków 1588, wielokrotnie później wznawiane), będące komentarzem do Midrasz Raba; oraz Mare kohen (hebrajski, Wygląd kapłana, Kraków 1589, Amsterdam 1673), stanowiące rodzaj indeksu do Sefer ha-Zohar. Oba dzieła zostały później przetłumaczone na język niemiecki (wydane w Sulzbach w 1677). Pod koniec życia L. prawdopodobnie wyjechał do Palestyny, gdzie zmarł.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand