Lebensohn Micha Josef

(1828 Wilno – 1852) – poeta tworzący w języku hebrajskim; syn Abrahama Bera L.; szwagier J. Steinberga. W domu rodzinnym stykał się z intelektualno-literacką elitą Wilna. Poza językami żydowskimi, znał francuski, niemiecki, polski i rosyjski. W młodości zapadł na gruźlicę, co przyczyniło się do pojawienia się w jego twórczości rysu melancholii. Znaczny wpływ wywierała na niego poezja europejska, zwłaszcza Schillera. Przełożył na język hebrajski (na podstawie wydania niemieckiego) dwie księgi Eneidy Wergiliusza (Harisat Troja, 1849). Pisał też wiersze związane z uniwersalnymi tematami. Utwory L., poświęcone tematyce żydowskiej, ukazały się w zbiorach: Szire(j) bat-Cij(j)on (hebrajski, Pieśni córy Syjonu, 1850, 1869) oraz Kinor bat-Cij(j)on (hebr., Lira córy Syjonu, wydane. przez ojca poety w 1870). Był, jak wielu współczesnych mu maskili, zafascynowany językiem hebrajskim biblijnym. Znakomita forma artystyczna sprawiła, że część jego utworów doczekała się już w XIX wieku przekładów na języki francuski, niemiecki i rosyjski.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem