Lawon Pinchas

(właśc. Lubianiker) (1904 Kopyczyńce – 1976 Gedera) – założyciel ruchu Gordonia, izraelski działacz lewicowy. Ukończył prawo na UJK. Początkowo działał w organizacji Ha-Szomer ha-Cair, ale w latach 20. XX wieku został jednym z głównych organizatorów Gordonii w Galicji. W 1929, wraz z pierwszą grupą członków ruchu, wyjechał do Palestyny i osiadł w Huldzie. Uformował ideologię Gordonii, zwłaszcza program wychowawczy i polityczny. Zaczął działać w partii Histadrut. Odegrał istotną rolę w przekształceniach organizacyjnych ruchu kibucowego (por. kibuc) oraz w połączeniu ruchu Chewer ha-Kwucot z Gordonią. Opowiadał się za ujednoliceniem całego ruchu kibucowego. W 1938-1939 pełnił funkcję sekretarza w partii Mapai. W 1942 został wybrany do egzekutywy Histadrutu, a w 1949 został jego sekretarzem generalnym. Przyczynił się do przystąpienia Związku Nauczycieli i pracowniczych organizacji religijnych do Histadrutu. Zainicjował także projekty budownictwa przeznaczonego dla robotników. Był członkiem Knesetu (1949-1961) oraz ministrem rolnictwa (1950-1952) w rządzie D. Ben-Guriona. W 1952 został ministrem bez teki, a w 1953-1954 ministrem obrony. W 1955 złożył swój urząd po niepowodzeniu wywiadu izraelskiego w Egipcie. Został ponownie wybrany na sekretarza generalnego Histadrutu, ale w 1961 usunięto go z zajmowanego stanowiska w związku z tak zwaną sprawą Lawona (dotyczyła ona wydania niefortunnego rozkazu wojskowego). Grupa popierająca L. stworzyła organizację Min ha-Jesod (hebr., Od podstaw). Ben-Gurion sprzeciwił się jednak wszelkim próbom rehabilitacji L., który usunął się z życia publicznego.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand