Lauterbach Aszer Zelig

(1826 Drohobycz – 1906) – pisarz. Pisał szkice oraz komentarze biblijne i talmudyczne, a także poświęcone midraszomhag(g)adzie, zamieszczane głównie w prasie hebrajskiej oraz w dziełach zbiorowych. Współpracował między innymi z czasopismami „Ha-Mag(g)id” „Ha-Szachar”. Osobno wydał rozprawę Ha-Nistarot we-ha-niglot (hebr., Sprawy tajemne i rzeczy jawne, 1871; pierwotnie opublikowana w „Ha-Szachar”) o magii w Talmudzie i midraszach. Jego krótka autobiografia została zamieszczona przez N. SokołowaSefer zikaron (hebr., Księga pamięci).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand