Lauder-Morasha School

później właściwie Zespół Szkół Lauder-Morasha (nazwa utworzona od nazwiska Ronalda Laudera i hebrajskiego słowa morasza = dziedzictwo) – placówka edukacyjna, która – po zamknięciu w stolicy w 1949 ostatniej żydowskiej szkoły – próbuje kontynuować tradycje szkolnictwa żydowskiego w Warszawie. Zespół funkcjonuje dzięki The Ronald Lauder Foundation (fundacji żydowsko-amerykańskiej, wspierającej odrodzenie życia żydowskiego w wielu krajach). W 1989 zostało otwarte przedszkole, a w 1994 – szkoła podstawowa, działająca w wynajętym budynku w warszawskim Wilanowie, do której w pierwszym roku szkolnym uczęszczało 18 uczniów (klasa I). W 1997 miała 5 klas, liczących po 15 słuchaczy. Od 1999 szkoła podstawowa oraz nowo utworzone gimnazjum, mieszczą się na Woli, w odbudowanym budynku przedwojennego Domu Starców Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie. W szkole podstawowej, kierowanej od początku przez przybyłą ze Stanów Zjednoczonych Helise E. Lieberman, realizowany jest program z rozszerzonym językiem angielskim. Integralną częścią programu są obowiązkowe zajęcia z języka hebrajskiego, kultury i historii Żydów. Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci mają możliwość uczyć się między innymi tańców izraelskich, uczestniczyć w spotkaniach koła żydowskiego, doskonalić znajomość języka hebrajskiego. The Ronald Lauder Foundation utworzyła też we Wrocławiu szkołę Lauder-Ec Chajim.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand