Łastik Salomon

(1907-1977 Warszawa) – historyk literatury, pisarz, wydawca. Zajmował się głównie literaturą, historią i kulturą żydowską; jest autorem kilku dzieł: Di jidisze literatur biz di klasiker (jidysz, Literatura żydowska do okresu klasyków, Warszawa 1950); Mitn ponem cum morgn (jidysz, Obliczem ku przyszłości, Warszawa 1952); Z dziejów oświecenia żydowskiego. Ludzie i fakty, Warszawa 1961. Był współautorem, wraz z A. Słuckim, Antologii poezji żydowskiej (Warszawa 1983), która była przygotowana do druku jeszcze przed 1968 (Marzec' 68). Interesował się też problematyką społeczną i wychowawczą, co zaowocowało tomem reportaży W połowie drogi (Warszawa 1956) oraz książkami: Trudni rodzice (Warszawa 1967), Studzieniec (Warszawa 1965). Współpracował z Państwowym Teatrem Żydowskim w Warszawie. Jego córka, Aneta Ł. jest znaną pieśniarką, mieszkającą obecnie w Paryżu.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem