Landau Rafał

(? – po 1939 Związek Radziecki) – adwokat, działacz społeczny w Krakowie; syn Hirsza L., długoletniego wiceprzewodniczącego Gminy żydowskiej w Krakowie, niedługo po śmierci ojca – w 1904 – wybrany do władz gminnych. Od 1918 do 1939 sprawował urząd przewodniczacego Gminy żydowskiej w Krakowie, najpierw z mandatu wyborców, a następnie jako przewodniczący komisaryczny (jednocześnie był wówczas przewodniczącym Gminy żydowskiej na Podgórzu, jeszcze formalnie niepołączonej z Gminą krakowską). Przed wybuchem I wojny światowej wsławił się skutecznie przeprowadzonymi procesami sądowymi przeciw Siostrom Felicjankom na Smoleńsku (w Krakowie), aktywnym w dziele ułatwiania nieletnim dziewczętom żydowskim przyjmowania chrztu. Przez cały okres międzywojenny opiekował się troskliwie Zakładem Sierot Żydowskich, utrzymywanym wspólnie przez Gminę i Towarzystwo Kobiet Żydowskich „Megadle Jesomim”; do wybuchu II wojny światowej był przewodniczącym jego Zarządu. Z jego inicjatywy w 1924 został przebudowany Tempel w Krakowie. W 1925-1931 był członkiem krakowskiego Stowarzyszenia Humanitarnego „Solidarność” B'nei B'rith.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem