Lamecha Księga

apokryf, którego istnienie potwierdza jedynie przekaz chrześcijański (zwany Listą 60 ksiąg); datowany na V bądź VI w. n.e. Nie jest on nigdzie cytowany, toteż można tylko domniemywać, że L.K. przekazywała znaną z hag(g)adymidraszy opowieść o dziejach Lamecha, a zwłaszcza o zabiciu przez niego Kaina. Zgodnie z nią, podczas polowania, syn Lamecha, Tubal-Kain, pełniący rolę przewodnika, miał wskazać ślepemu ojcu Kaina jako cel.  Przerażony swym czynem Lamech zabił syna (według jednej wersji przypadkowo, klaszcząc w dłonie z przerażenia). Potem przyznał się żonom do zgładzenia potomka, gdy zaś te chciały go opuścić, oznajmił im, że morderstwo popełnione przez Kaina zostało ukarane w siódmym pokoleniu, zaś za to którego dokonał on sam – będzie ukarane siedemdziesiąte siódme pokolenie po nim. Odnaleziony w Qumran Apokryf Genesis (Księgi Rodzaju) początkowo omyłkowo został uznany za Księgę Lamecha.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand