Lag ba-Omer

(hebr., Trzydziesty Trzeci [LaG = lamed = 30 + gimel = 3] Dzień Liczenia Omeru; jid., Łag Bojmer, Łegbojmer), nazywany też Świętem Uczonych – osiemnasty dzień miesiąca ij(j)ar, obchodzony od czasów średniowiecznych, a właściwie od epoki gaonów, jako dzień wyjątkowy, o charakterze półświątecznym. Dni pomiędzy świętami PesachSzawuot w przeszłości często stawały się okresami nieszczęść i niedoli Żydów, dlatego uznaje się je za czas żałoby i smutku. Zgodnie z tradycją, w starożytności 24 tysiące uczniów Rabiego Akiwy zmarło w tym czasie z powodu zarazy (stąd druga nazwa święta), która ustąpiła tylko na jeden dzień, właśnie trzydziestego trzeciego dnia liczenia omeru. Dlatego jest to jedyny dzień podczas owych siedmiu tygodni smutku, kiedy dozwolone jest zawieranie związków małżeńskich, obcinanie włosów oraz różne formy rozrywki. Według innej tradycji, tego dnia Bóg po raz pierwszy zesłał mannę Żydom, wędrującym przez pustynię ku Ziemi Obiecanej, i właśnie to zdarzenie stało się powodem ustanowienia święta. Liturgia w L. ba-O. jest taka sama, jak każdego innego dnia powszedniego; nie odmawia się wówczas jedynie modlitwy Tachanun. Tego dnia uczniowie chederów tradycyjnie nie mieli zajęć; odbywały się wówczas zabawy, podczas których „walczono”, używając łuków, a później modeli karabinów; czasem dzieci wyruszały na wycieczki. W ten sposób nawiązywano do innej jeszcze tradycji, wywodzącej genezę tego święta od dnia, w którym – po szeregu wcześniejszych niepowodzeń – siły powstańcze Bar Kochby odniosły znaczący sukces. Rozwinięciem tego wątku było ogłoszenie L. ba-O. przez organizację sportową Makabi dniem sportu żydowskiego (propagowany był w Polsce od 1928; w 1929 powstał film dokumentalny Lag ba-Omer szel Ha-Szomer ha-Cair be-Warsza = [hebr.] Organizacja Ha-Szomer ha-Cair obchodzi święto Lag ba-Omer w Warszawie; reżyseria: Saul Goskind). W 1920, po zaaprobowaniu Deklaracji Balfoura na konferencji w San Remo, CK Organizacji Syjonistycznej w Polsce ogłosił L. ba-O. „dniem obchodu uroczystości przyznania Żydom Palestyny”. Według tradycji, w L. ba-O. przypada także rocznica śmierci Szymona bar Jochaja, legendarnego autora Sefer ha-Zohar. Tego dnia w Palestynie do jego grobu w miejscowości Meron pielgrzymują Sefardyjczycy oraz chasydzi.

Autorzy hasła: Magdalena Bendowska, Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand