„Kwartalnik Poświęcony Badaniu Przeszłości Żydów w Polsce”

pismo wydawane w Warszawie; ukazywało się w 1912-1913 (ogółem trzy numery). Redaktorem i wydawcą był Dawid Kandel. Wśród autorów znajdowali się m.in.: Sz. Askenazy, M. Bałaban, I. Schiper, Natalia Gąsiorowska, Henryk Mościcki, ks. Jan Warchał. Na łamach „Kwartalnika” prowadzono m.in. dział miscellaneów, z ilustracjami i tekstami hebrajskimi.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand