„Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly”

pismo naukowe, wydawane przez Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy od 2001 (nr 1 marzec 2001), stanowiące kontynuację „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego” (nr 3 „K.H.Ż.” z września 2001 zawiera bibliografię zawartości „Biuletynu ŻIHza lata 1950-2000). Jego redaktorem nacz. został Jan Doktór. Zawiera następujące działy: Studia i artykuły, Z historii regionalnej, Dokumenty i materiały, Recenzje i przegląd czasopism, Sprawozdania, Bibliografia. Z pismem współpracują zarówno autorzy z kraju, jak i z zagranicy.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand