Krzepicki Maurycy

(1812 Krzepice – 1883 Kraków) – prawnik, działacz społeczny i polityk, zwolennik nurtu asymilatorskiego (asymilatorzy; asymilacja), związany z Krakowem. Uczył się w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie. Studia prawnicze na UJ ukończył w 1835, stopień doktora uzyskał jednak dopiero w 1856. Od 1833 pracował jako tłumacz przysięgły sądów rabinackich. W 1838 mianowano go pisarzem Komitetu Starozakonnych na krakowskim Kazimierzu, z obowiązkiem pełnienia czynności pisarza przy rabinie, potem został sekretarzem tamtejszej Gminy. W 1845, ze względu na stopień jego „ucywilizowania”, Senat Wolnego Miasta Krakowa przyznał mu tytuł obywatela. W 1846 K. opowiedział się po stronie Rewolucji Krakowskiej (krakowskie powstanie) i 28 II 1848 wygłosił płomienną mowę agitacyjną w Starej Synagodze na Kazimierzu. Po zajęciu miasta przez wojska austriackie, za agitację rewolucyjną i udział w „zbrodni zdrady głównej”, K. został aresztowany. Ze względu na brak odpowiedniego materiału dowodowego, w lutym 1847 zwolniono go z więzienia. W następnym roku zaangażował się w Wiosnę Ludów. Został wybrany do krak. Komitetu Narodowego, a następnie mianowany radcą magistratu krakowskiego. Na posiedzeniach Rady Miejskiej występował w obronie Żydów. Kiedy w Poznańskiem wybuchło powstanie, wraz z J. Warszauerem, wystosował odezwę do Żydów wielkopolskich, apelując o poparcie przez nich polskich dążeń narodowych. W kwietniu 1848 był współzałożycielem, razem z L. Gumplowiczem i Warszauerem, żydowskiego klubu politycznego pod nazwą Klub zur Förderung der geistigen und materiellen Interessen der Israeliten. Opublikował broszurę polemiczną Odpowiedź na „Obronę Żydów” umieszczoną w dzienniku „diabeł” z dnia 7 XI b.r. nr 57 i legenda o kandydacie na diabła (Kraków 1871). Przetłumaczył z języka niemieckiego Początki nauki religii mojżeszowej (Kraków 1874); drugie wydanie tej książki (z 1876) c.k. Rada Szkolna Krajowa zaleciła do użytku szkolnego.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand