Kronenberg Samuel Eleazar

właśc. Lejzor Hirszowicz Kronenberg (1773 Wyszogród – 1826 Warszawa) – kupiec i bankier; ojciec bankiera i przemysłowca, Leopolda K. Pochodził z rodziny rabinackiej, jednak był zwolennikiem haskali. Za młodu porzucił nauki religijne i zajął się handlem w Warszawie, potem założył dom bankowy „S.L. Kronenberg”. W żydowskiej gminie warszawskiej odgrywał pewną rolę. W 1808 zerwał z tradycją religijną; przywdział strój „europejski”, zgolił brodę. Od władz otrzymał zezwolenie na zamieszkiwanie poza wyznaczonymi dla Żydów ulicami miasta (por. rewiry żydowskie). Przyjaźnił się z wieloma Polakami wywodzącymi się z rodów arystokratycznych, należał do loży wolnomularskiej „Bouclier du Nord”. Wychował trzynaścioro dzieci; kilkoro spośród nich odegrało ważną rolę w rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand