Kramsztyk Zygmunt

(1849 Warszawa – 1920 tamże) – lekarz, społecznik, humanista; syn Izaaka K.; brat Stefana K., Juliana K. i Stanisława K.; stryj Romana K. i Stefana K. Absolwent warszawskiej Szkoły Głównej i Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Poszerzał swą wiedzę w Berlinie i w Wiedniu. Pracował w szpitalach warszawskich (od 1873 ordynator, a od 1897 nacz. lekarz Szpitala Starozakonnych). Gorący propagator zasad higieny społecznej; wieloletni członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (wystąpił z niego, gdy przestano przyjmować Żydów); założyciel i prezes Towarzystwa Medycyny Społecznej, redaktor jego czasopisma; założyciel i redaktor „Krytyki Lekarskiej”; członek zarządu Kasy im. Mianowskiego i Towarzystwa Higienicznego; współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Przyrody. Obok prac medycznych, publikował też rozprawy nt. poezji polskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand