Kramsztyk Julian

(1851 Warszawa – 1926 tamże) – lekarz, pedagog, naukowiec i społecznik; syn kaznodziei Izaaka K.; brat Zygmunta K., Stanisława K., Marcelego K. i Feliksa K.; stryj Stefana K.; ojciec malarza, Romana K. Wychowywał się w postępowej rodzinie żydowskiej, przywiązanej do religii i głęboko patriotycznej. Po ukończeniu gimnazjum w 1869, wstąpił na studia med. na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał dyplom w 1874. Pracował jako laborant przy katedrze chemii lekarskiej i analitycznej, był asystentem kliniki diagnostycznej I. Baranowskiego. W 1878 rozpoczął pracę w nowo otwartym szpitalu dziecięcym im. Bersohnów i Baumanów; wkrótce został jego ordynatorem. Wykształcił liczne grono pediatrów. W 1880 zorganizował pierwszy kurs pediatrii w Królestwie Polskim. W 1884 uzyskał stopień doktora medycyny. Ze względów polit. nie uzyskał prawa do habilitowania się na Uniwersytecie. K. działał na niwie społecznej; był członkiem sekcji lekarskiej przy WTD, członkiem Zarządu Towarzystwa Ochron i Towarzystwa Osad Rolnych, członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (w 1910 został wiceprezesem Sekcji Pediatrycznej przy tym Towarzystwie), Towarzystwa Higienicznego; należał do grona współzałożycieli Towarzystwa Pediatrycznego (1917), zostając jego wiceprez.; w uznaniu jego zasług dla pediatrii polskiej nadano mu najwyższą godność sekretarza stałego. K. był prezesem honorowym I Zjazdu Pediatrów Polskich (Warszawa 1922). W 1925, w związku z 50-leciem jego pracy naukowej, Towarzystwo Pediatryczne zorganizowało uroczyste obchody i poświęciło mu numer „Pediatrii Polskiej”. K. był również współwłaścicielem i współredaktorem czasopisma „Medycyna”, współredaktorem „Przeglądu Pediatrycznego” i „Pediatrii Polskiej”. Ogłosił drukiem w wielu językach ponad 30 prac naukowych, publikował w licznych czasopismach lekarskich.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem