Krakowski Szymon

pseud. Szymek z wojska (1913 Łódź - 1944 Lubelszczyzna) - działacz ruchu robotniczego. Pochodził z łódzkiej rodziny rzemieślniczej. Będąc subiektem sklepowym, w 1932 wstąpił do KZMP i wkrótce zaczął kierować sekcją młodzieżową związku pracowników handlu. Aresztowany za swą działalność (1933), odbył ośmiomiesięczną karę więzienia. Po uwolnieniu wszedł w skład kierownictwa łódz. KZMP, działał w KPP; organizował strajki robotników. W 1936 został osadzony na półtora roku w Berezie Kartuskiej. W partii komunistycznej był czynny do czasu jej rozwiązania. Jako ochotnik, uczestniczył w kampanii wrześniowej. Na początku 1940 dotarł do Lwowa, gdzie podjął działalność partyjną; wstąpił do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii [bolszewików]. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej wstąpił w szeregi Armii Czerwonej. W 1942–1943 w Ufie studiował w szkole partyjnej Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej. Pod koniec 1943, wraz z grupą emisariuszy ZPP, brał udział w formowaniu polskiego oddziału im. T. Kościuszki przy Pińskiej Brygadzie Partyzanckiej. Część oddziału, w styczniu 1944, przedostała się na Lubelszczyznę, gdzie weszła w skład AL, a później w skład Brygady im. Ziemi Lubelskiej. K. był współredaktorem „Żołnierza Lubelszczyzny”, działał też w PPR. Zginął tuż przed wyzwoleniem, podczas bitwy w lasach lipskich. 

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem