Krakowski Maurycy

(1870 Warszawa – 1943? tamże) – lekarz dentysta, działacz społeczny, redaktor czasopism fachowych. Pochodził z ubogiej rodziny żyd. warszawskiego kupca. Uzyskawszy na Cesarskim Uniwersytecie w Warszawie dyplom lekarza-dentysty (1896), zaangażował się w pracę naukową i społeczną; współpracował z redakcjami czasopism fachowych (m.in. z „Przeglądem Dentystycznym”); był redaktorem „Kroniki Dentystycznej”. Z jego inicjatywy, w Warszawie powstały: pierwsze zrzeszenie dentystyczne pn. Towarzystwo Odontologiczne (1906), Towarzystwo Naukowe Dentystyczne im. Bolesława Dzierżanowskiego, a także Organizacja Bezpłatnej Pomocy Dentystycznej dla Ubogich Dzieci m.st. Warszawy. K. napisał ok. 200 prac naukowych, które były zamieszczane w prasie fachowej oraz wydane samodzielnie (m.in. Polskie słownictwo dentystyczne, Warszawa 1911). Zginął w warszawskim getcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand