Koziebrodzka (Kozibrodzka) Lea

pseud. Lonka (Lońka) (1916 Pruszków – 1943 Oświęcim) – łączniczka działających w konspiracji w organizacjach He-Chaluc i Dror. Była córką Abrahama K., nauczyciela związanego z młodzieżowym ruchem syjonistycznym. Ukończyła gimnazjum Jehudij(j)a w Warszawie. Studiowała romanistykę na UW. W czasie wojny, jako kurierka i łączniczka, oddawała nieocenione usługi podziemiu żydowskim, jeżdżąc po całej GG, oraz – jako jedna z pierwszych – przecierając szlak kurierski do Wilna (grudzień 1941), a nawet nawiązując kontakty z Niemcami. Przewoziła prasę, dokumenty, pieniądze, rozkazy i instrukcje. Współpracowała także z Archiwum Ringelbluma (jako respondentka; przewiozła też dla tej instytucji zbiór dokumentów z Krakowa). Próbowała zrealizować śmiały plan przedostania się na Zachód przez Szwajcarię, w celu poinformowania opinii publicznej o losie Żydów w Polsce. Nie został on zrealizowany ze względu na wycofanie się mającego z nią współpracować oficera niemieckiego. W kwietniu 1942 została aresztowana na stacji granicznej w Małkini, jako Polka, Krystyna Kosowska. Nie została rozpoznana i – poprzez więzienie na Pawiaku w Warszawie – trafiła do Oświęcimia (11 XI 1942). Zmarła na tyfus 18 III 1943.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand