Kowner Abraham Cwi (Uri; Arkadij Grigoriewicz)

(1842 Wilno – 1909 Łomża) – pisarz i krytyk literacki, piszący w języku hebrajskim i rosyjskim. Pochodził z biednej rodziny. Był studentem kilku jesziw litewskich. Pod wpływem haskali zajął się naukami świeckimi. Przeniósłszy się do Kijowa, zaczął studiować literaturę rosyjską. Pod wpływem dzieł Dmitrija Pisariewa ukształtował się jego krytyczny pogląd na współczesną literaturę hebrajską, zwłaszcza haskalistyczną (wyrażony m.in. w broszurze Cheker dawar; hebr., Badanie słowa, 1865) oraz na rozwiązanie problemów społeczności żydowskiej. W broszurze C(e)ror p(e)rachim (hebr., Bukiet kwiatów, 1868) zaatakował uprawianie literatury w języku hebrajskim, który uznał za język martwy. W konsekwencji zaczął pisać w języku rosyjskim, współpracując z rosyjskimi periodykami (m.in. „Gołos”). Przeniósł się do Petersburga. Za przestępstwo kryminalne został skazany na czteroletnie zesłanie. Przyjął chrzest i ostatnie lata życia spędził w Łomży, skąd prowadził ożywioną korespondencję z wieloma pisarzami rosyjskimi.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand