Korn Rachela

(1898 Wisienka lub Podlisko – ?) – poetka i nowelistka, pisząca w j. jidysz. Po młodzieńczych próbach poetyckich i prozatorskich w j. pol., od 1918 pisała w j. jid., nadal pozostając pod wpływem literatury polskiej. Znana była jako poetka przyrody i pracy; opisywała głównie wieś galic. i Żydów żyjących w tym środowisku. Zdobyła sobie poczesne miejsce w literaturze żydowskiej, publikując zbiór wierszy lirycznych Dorf (Wieś, 1928) i tom opowiadań Erd (Ziemia, 1936). W wierszach z końca lat 30. oddawała nastrój oczekiwania na nadciągającą katastrofę. W okr. II wojny świat. znalazła się w azjatyckiej części Związku Radzieckiego (Ufa, Fergana, Taszkient). W tym czasie straciła całą swą rodzinę. Po repatriacji krótko przebywała w Polsce. Tom wierszy poetki Baszertkejt (Zgodnie z losem, 1949), zawierający utwory z 1928-1948, ukazał się już po opuszczeniu przez nią Polski. Od 1948 K. mieszkała w Montrealu, stając się czołową postacią tamtejszego żydowskiego życia literackiego. Pierwszą dekadę jej twórczości za oceanem zdominowała problematyka związana z Holokaustem. Późniejsze utwory liryczne, nie pozbawione wątków mistycznych, poświęciła nowemu krajowi osiedlenia oraz Izraelowi, który kilkakrotnie odwiedzała, nie zapominając też o Galicji – kraju swego dzieciństwa. K. wydała m.in. zbiory wierszy Fun jener zajt lid (Po każdej stronie pieśni, 1962) i Di Gnad fun wort (Łaska słów, 1968).

Autor hasła: Małgorzata Naimska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Rachela Korn - Korn Rachela - Polski Słownik Judaistyczny
Rachela Korn (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand