Koppel Jaakow ben Mo(j)sze z Międzyrzecza

(?-1740) – kabalista i sabatajczyk, uczeń innego znanego sabatajczyka, Chaima z Ostroga. Najważniejszymi pismami K. są: Szaare(j) Gan Eden (hebr., Bramy raju; 1803) oraz Ha-kol kol Jaakow (hebr., Ten głos jest głosem Jakuba; 1803). Jego poglądy opierają się na systemie I. Lurii, Natana z Gazy i J. Eibe(n)schütza. Chasydzi bardzo cenili pisma K. (według tradycji chasydzkiej, bardzo chwalił je sam założyciel chasydyzmu, Baal Szem Tow) i oni też wydali je drukiem. Dzieło Ha-kol kol Jaakow posłużyło za podstawę dla późniejszych modlitewników chasydzkich.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand