Kon Pinchas

(? Łódź – 1941 Wilno?) – historyk. W 1919 przeniósł się do Wilna, gdzie studiował prawo, a potem i historię na USB. W tym czasie działał w Związku Studentów Żydowskich. Prowadził kancelarię adwokacką w Wilnie. Publikował wiele szkiców i rozprawek historycznych, recenzji i przyczynków w prasie polskiej, jidysz, hebrajskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Niemal wyłącznie były one poświęcone dziejom Żydów w Wilnie i na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX w. Podejmował także studia historyczno-literackie. Działał w Żydowskim Towarzystwie Historyczno-Etnograficznym im. Sz. An-Skiego. Od 1925 był związany z JIWO, a potem z jego Komisją Historyczną. Wówczas bardziej zajął się okresem, który był bliższy czasom współczesnym. K. był również członkiem Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce. Po zajęciu Wilna przez Niemców wszedł w skład Judenratu wileńskiego. Jako zakładnik został aresztowany 2 IX 1941 i dalsze jego losy nie są znane.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem