Kon (Kohn) Henoch (Henech, Henryk)

(1890 Łódź – 1972 Nowy Jork) – kompozytor, publicysta. Studiował w berliń. Königliche Hochschule für Muzik. Po powrocie do Polski (1912) zaprzyjaźnił się z I.L. Perecem; pisał muzykę do jego utworów (m.in. do Trajst majn fołk [jid., Pocieszcie mój naród], Baj nacht ojfn ałtn mark [jid., Nocą na starym rynku]). W 1922, wraz z M. Brodersonem i W. Braunerem, założył w Warszawie teatrzyk lalek Chad Gadja, potem związał się z teatrzykami Azazel i Ararat. Komponował też muzykę dla Trupy Wileńskiej, Teatru Młodych. Był autorem m.in. opery Dawid i Batszeba (1924) z librettem Brodersona, wystawionej w Żydowskim Teatrze A. Kamińskiego; muzyki do dramatu H. Leiwika Der Gojłem, do Shylocka, według W. Szekspira, do sztuk Mosze Lipszyca Herszełe Ostropoler i S. Trietiakowa Krzyczcie Chiny (jid. Szraj Chine), Sz. Asza Kidesz Haszem (por. Kid(d)usz ha-Szem), A. Zeitlina Jidnsztot (jid., Żydowskie miasto), Szolema Alejchema Cwej hundert tojznt (jid., Dwieście tysięcy) i do ok. 40 innych przedstawień żydowskiego teatru oraz do filmów (od 1934; m.in. do: Mir kumen on (Droga młodych), Frejłeche kapconim [jid., Weseli biedacy], Dybuk, Ał chet [jid., Za grzech]). Utwory K. często stawały się popularnymi szlagierami (np. Oj, wi szejn [jid., Och, jak pięknie], Łoz mich gejn, du szlimazł [jid., Daj mi spokój ty niedojdo]). K. pisywał artykuły nt. muzyki do czasopism żydowskich, m.in. do „Literarisze Bleter”. Do Stanów Zjedn. wyjechał tuż przed wybuchem wojny. Związał się tam m.in. z Żydowskim Teatrem Artystycznym (Jidiszer Kunst Teater). Ostatnią sztuką, do której napisał muzykę, była Di mames szabosim (jid., Mamine szabasy), przygotowana według powieści wspomnieniowej Ch. Gradego. K. opracował na głos i fortepian pieśni z okresu Holokaustu (wyd. w 1963, nakładem Kongresu Kultury Żydowskiej w Nowym Jorku, w zbiorze Lider fun geto un widersztand; jid., Pieśni o getcie i oporze).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem