Komitet Organizacyjny Żydowskich Zrzeszeń Religijnych

zob. Komitet Organizacyjny Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych w Polsce

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand