Komitet Organizacyjny Żydów Polskich [w ZSRR]

Żydowski Komitet Organizacyjny przy Związku Patrotów Polskich – organizacja utworzona w lipcu 1944 przy ZPP w Związku Radzieckim. Jego członkami byli m.in.: E. Sommerstein (przew.), L. Finkelstein i B. Mark (zastępca przewodniczącego), D. Sfard (sekretarz), Sz. Zachariasz, I. Kamińska, M. Melman, E. Kaganowski, J. Rubinstein, L. Olicki, R. Korn, Abram Żak, M. Broderson. W pracach K.O.Ż.P. brali udział nie tylko działacze żydowskiej partii politycznej, ale także przedstawiciele kultury. K.O.Ż.P. zajmował się sprawami polskich Żydów, którzy w czasie wojny znaleźli się na terenie Związku Radzieckiego. Prowadził poszukiwania osób, ewidencję, organizował pomoc. Po podpisaniu umowy repatriacyjnej w lipcu 1945 (por. repatriacja Żydów polskich ze Związku Radzieckiego) głównym jego zadaniem było przygotowanie Żydów do wyjazdu (akcje propagandowe, ewidencja). K.O.Ż.P. zajmował się także sprawami związanymi z przyszłością Żydów w Polsce po wojnie, sprawami organizacji, partii żydowskich, antysemityzmu, emigracji Żydów z Polski, osadnictwa Żydów na Dolnym Śląsku (narada w sierpniu 1945). K.O.Ż.P. był jednym z wnioskodawców powołania centralnego przedstawicielstwa Żydów w Polsce po wojnie (Centralny Komitet Żydów w Polsce). Mimo wielu propozycji ze strony CKŻP i K.O.Ż.P., dotyczących wzajemnych kontaktów, ściślejsza współpraca nie została nawiązana. W czasie akcji repatriacyjnej (1. poł. 1946) wielu działaczy K.O.Ż.P. wróciło do Polski. Po rozwiązaniu ZPP, latem 1946, także K.O.Ż.P. zakończył swoją działalność.

Autor hasła: Bożena Szaynok

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem