Komisja Koordynacyjna

Żydowska Komisja Koordynacyjna – federacja Żydowskiego Komitetu Narodowego (ŻKN) i Bundu, zawiązana w październiku 1942 w getcie warszawskim; w jej skład weszli delegaci z każdego stronnictwa. Utworzenie organizacji zrzeszającej wszystkie ugrupowania żydowskiego podziemia było spełnieniem warunku podjęcia oficjalnych negocjacji przez dowództwo AK. Władze K.K. tworzyli: I. Cukierman, Menachem Kirszenbaum i Abrasza Blum; do pertraktacji z AK, które doprowadziły do oficjalnego uznania ŻOB, delegowano A. Wilnera, A. Bermana oraz L. Feinera. Przed K.K. postawiono zadanie zorganizowania obrony getta na wypadek podjęcia przez Niemców akcji wysiedleńczej, ochrony mas żydowskich w getcie przed agentami okupanta, nadzorowanie działalności organizacji bojowej. W grudniu 1942 przedstawiciele K.K. przekazali władzom pol. postulaty dotyczące dostaw broni, umożliwienia jej zakupu i pomocy szkoleniowej; przesyłali także do Londynu, za pośrednictwem Delegatury Rządu, informacje o uformowaniu się w getcie siły obronnej, także szereg depesz i apeli słali do organizacji żydowskich na całym świecie. Poza reprezentowaniem getta na zewnątrz, K.K. opracowała i uchwaliła statut ŻOB oraz prowadziła wśród ludności akcje, których celem było zdobycie środków na zakup broni. 

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem