Komisja Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem

powołana przez biskupów w 1986, początkowo jako podkomisja, została zreorganizowana w 1996, stając się zespołem szerszej Rady Episkopatu Polski do spraw Stosunków Międzyreligijnych (przez co struktura jej upodobniła się do odpowiednich ciał w Watykanie). Jej przew. jest biskup, konsultorami księża, a członkami zespołu osoby duchowne i świeckie. K.E.P. do D. z J. przygotowała list pasterski Episkopatu Polski z 30 XI 1990 o stosunku do Żydów i judaizmu, który został odczytany z ambon w styczniu 1991. Przedstawiał reorientację oficjalnego nauczania po Drugim Soborze Watykańskim w latach 60. XX w., a ponadto podejmował kwestie związane z historią Żydów w Polsce. W związku z działalnością Rady, Episkopat ogłosił dzień 17 stycznia Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.

Autor hasła: Stanisław Krajewski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand