Kolischer Henryk

(1853 Lwów – 1932 Wiedeń) – prawnik, poseł do parlamentu austriackiego i sejmu polskiego, zwolennik asymilacji Żydów, obywatel honorowego Gródka. Studiował we Lwowie, Wiedniu i w Lipsku; tytuł doktora praw uzyskał w Getyndze. Po powrocie do kraju kierował papiernią w swoim majątku, Czerlany (pow. gródecki). Interesował się ekonomią, opublikował kilka prac z tej dziedziny. Od 1897 był posłem do sejmu galicyjskiego we Lwowie. Opowiadał się za potrzebą rozwoju gosp. kraju, poprzez rozbudowę przemysłu i transportu. W 1902-1918 był posłem do parlamentu austriackiego, należał do Koła Polskiego w Wiedniu. W 1916 poparł wniosek I. Daszyńskiego, dotyczący odbudowy państwa pol., złożonego z Królestwa Polskiego i Galicji. Jako przedstawiciel obozu asymilatorów, był przeciwny wprowadzeniu kurii żydowskiej w sejmie bukowińskim. W 1918-1922 był posłem do Sejmu Ustawodawczego RP, członkiem Klubu Pracy Konstytucyjnej. Potem zajął się działalnością gospodarczą; jako długoletni członek Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, został jej prezesem. Był także członkiem wielu organizacji gospodarczej i rad nadzorczych kilku instytucji, a w Gródku – zastępcą starosty. Odznaczony został Orderem Żelaznej Korony III klasy i Krzyżem Franciszka Józefa z Gwiazdą.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand