Kojdanower Aaron Samuel (Szmuel) ben Izrael

Aaron Samuel z Kojdanowa, zw. MAHARSZAK-iem (akr. od More(j)nu ha-Raw Szmuel Aaron Kojdanower) (1614 Wilno – 1676 Kraków) – rabin, wybitny talmudysta; ojciec Cwi Hirsza K. Pochodził z Kojdanowa k. Mińska. Wykształcenie rab. zdobywał w Wilnie i w Brześciu Litewskim. Był rabinem w Białej k. Brześcia. Przed wojskami kozackimi uszedł do Wilna (1648; por. Chmielnickiego powstanie). Następnie przebywał w Lublinie, gdzie zginęły dwie jego córki i utracił bibliotekę (1656). Przed prześladowaniami uszedł na Morawy. Pełnił funkcje rabina kolejno: w Nikolsburgu, Głogowie, Fürth, Frankfurcie n. Menem. Na starość powrócił do Polski i osiadł w Krakowie. Był cenionym uczonym. Opublikował: zbiór nowel talmudycznych do traktatu Kodaszim, z autobiograficzną przedmową Birkat ha-Zewach (hebr., Błogosławieństwo dotyczące składania ofiary, 1669); zbiór kazań Birkat Szmuel (hebr., Błogosławieństwo [Modlitwa] Samuela, 1682); sześćdziesiąt responsów pt. Emunat Szmuel (hebr., Wiara Samuela, 1683); nowele talmudyczne Tiferet Szmuel (hebr., Chwała Samuela, 1692). Miały one po kilka wydań (dzieła ojca publikował też jego syn). K. pozostawił kilka prac w rękopisach.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem