Kohn Pinchas

(1867-1942 Jerozolima) – rabin, działacz Agudy. Absolwent uniwersytetu i seminarium rabinackiego w Berlinie; uczeń rabina Azriela (Izraela) Hildesheimera. Pełnił funkcję rabina w Ansbachu (1896-1916). W okresie I wojny światowej został mianowany doradcą do spraw żydowskich przy niemieckim generał-gubernatorze Królestwa Polskiego, przyczyniając się m.in. do wydania przezeń rozporządzenia o organizacji Żydowskiego Towarzystwa Religijnego i gmin żydowskich, które zawierało postanowienia, skopiowane później – tylko z niewielkimi zmianami – w polskich przepisach, dotyczących samorządu żydowskiego. Wraz z E. Carlebachem, doprowadził do powstania Agudy w Królestwie Polskim (1916); zajmował się „ratowaniem” szkolnictwa ortodoksyjnego. Działalność K. wzbudziła wiele protestów ze strony polskich syjonistów. W 1918-1938 kierował on wiedeńskim biurem światowej centrali Agudy. Publikował w prasie żydowskiej, a w 1913-1920 współwydawał „Jüdische Monatshefte”. Wydał również dwie powieści: Joël Gern; der Werdegang eines jüdischen Mannes (pod pseud. Kopi; 1912); Kosbi Salonaë (pod pseud. Sanon; 1932). Po przyłączeniu Austrii do Niemiec hitlerowskich, przeniósł się do Jerozolimy. Opublikowany został tom jego wspomnień.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand