Kohen Cedek

(hebr., Kapłan Sprawiedliwości lub Sprawiedliwy Kapłan) – miano nadane jednej z rodzin kapłańskich (por. kohen), w związku z biblijnymi słowami: „Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość […]” (Ps 132,9). W okr. gaonów funkcjonowało ono jako imię własne. Od jego akronimu – K.C. (kof cade) – pochodzi nowożytne nazwisko Kac (Katz).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand