Koheleta Księga

(hebr. Sefer Kohelet; kohelet = dosł.: zgromadzający, mówca przemawiający podczas zgromadzenia, od: kahal = zgromadzenie); Kohelet (jid. Kojheles), zw. też Księgą Eklezjastesa (od grec. Ekklesiastes = zwołujący) – w kanonie Biblii Hebrajskiej siódma księga w dziale Pism, czwarta pośród Pięciu Zwojów (w kanonie Biblii chrześc. włączona do zbioru Ksiąg Dydaktycznych), złożona z 12 rozdziałów. Należy do żydowskiej literatury mądrościowej. Pochodzi prawdopodobnie z końca III w. p.n.e.; w Qumran odnaleziono jej dwa fragmenty, pochodzące z ok. 150 p.n.e. Tekst księgi napisany został w języku hebrajskim misznaickim (por. hebrajski język), w którym pojawiają się słowa aramejskie. K.K. pozostaje pod wpływem kultury hellenistycznej. Co do miejsca jej pochodzenia, brak jest jednomyślności. Treść K.K. stanowią rozważania nad sensem ludzkiego życia. Autora, który dzięki fikcji lit. miał uchodzić za króla Salomona, rozmaicie oceniano; rozpoczynająca i wielekroć powtarzana w księdze sekwencja „marność nad marnościami […], marność nad marnościami – wszystko marność” świadczy, iż był on wielkim sceptykiem, ale jak wynika z dalszej treści K.K., jednak głęboko rel., wierzącym w sprawiedliwość i Opatrzność Bożą. Potępiał nadużywanie darów Bożych, wyłącznie w celu czerpania z nich przyjemności i korzyści, ale też potrafił cieszyć się światem. U Żydów aszk. K.K. odczytywano w synagodze w szabat przypadający w okresie obchodów święta Sukot lub w Szmini Aceret, jeśli to święto nie wypadało w szabat. Miała ona przypominać, że wszystkie radości życia przemijają. Pesymistyczny charakter K.K. tradycja żydowska tłumaczy faktem, że uważany za jej autora Salomon, napisał ją, będąc już w podeszłym wieku (jako młodzieniec stworzyć miał pełną radości Pieśń nad pieśniami). Między mężami uczonymi w Prawie brak było jednomyślności w sprawie przyjęcia K.K. do kanonu Biblii Hebrajskiej. (Por. też: Carlebach Josef; mikrografii sztuka; Werber Baruch)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem