Kohelet Raba

(hebr.); Eklezjastes Raba - homiletyczny midrasz do Księgi Koheleta. Został podzielony na cztery części. Jego fragmenty weszły także w skład Rut Raba. Autor wykorzystał m.in. TJ, a także tzw. Małe traktaty talmudyczne, w związku z czym, redakcja K.R. jest datowana na VII-IX w. Wstępy zostały zaczerpnięte z dzieł należących do wczesnego okresu klasycznych amoraickich midraszy (por.: literatura midraszowa; amoraici). W K.R. tekst biblijny jest prezentowany wiersz po wierszu, zaś jego interpretacja idzie w kierunku nadania mu wymiaru alegorycznego, dzięki któremu pesymistyczne wypowiedzi Eklezjasty ulegały przemianie w duchu religijnego optymizmu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand