Koffler Józef

(1896 Stryj – 1944 Ojców) – kompozytor, muzykolog, dyrygent, pierwszy polski dodekafonista, reprezentant tzw. szkoły wiedeńskiej, uczeń m.in. A. Schönberga. Pochodził z rodziny inteligenckiej o rozległych zainteresowaniach kulturalnych (ojciec był lekarzem, siostra – pianistką, brat – poetą). Studiował w Wiedniu (1914-1916). W 1916 został powołany do armii austriackiej. W 1918 wstąpił ochotniczo do WP. Po opuszczeniu armii współpracował z miesięcznikiem „Muzyk Wojskowy”. Do Wiednia ponownie wyjechał, by w 1920-1924 doskonalić swe umiejętności pod kierunkiem prof. Guido Adlera. W 1928-1941 prowadził klasę teorii i kompozycji w konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. W 1930-1937 był red. pism „Orkiestra” (wydawanego w Przemyślu) i „Echo” (wydawanego we Lwowie). Był także krytykiem muzycznym, który publikował artykuły w licznych czasopismach (m.in. w latach 30., jako stały recenzent lwowskiego „Expressu Wieczornego”). Działał w Międzynarodowym Towarzystwie Muzyki Współczesnej SIMC; przez pewien czas był przewodniczącym sekcji polskiej tej organizacji. Był również członkiem jury międzynar. Festiwalu w Karlsbadzie (1934). K. jest autorem trzech symfonii, baletu, utworów na orkiestrę (w tym Suity polskiej i Radosnej uwertury), chór (m.in. kantaty Miłość), zespoły kameralne i solowe, oraz cyklu 40 polskich pieśni ludowych. Jako kompozytor, cieszył się dużym uznaniem – głównie poza granicami kraju, a jego dzieła nagrywały najpoważniejsze firmy płytowe Europy. Podczas wojny przebywał w getcie w Wieliczce; potem ukrywał się u przyjaciół i u wiejskiego organisty (jego byłego ucznia) w pobliżu Sanoka. Po aresztowaniu żony, Róży K., której uroda miała zwrócić uwagę pewnego Niemca, wraz z synem, dobrowolnie zgłosił się na gestapo. Ostatecznie cała rodzina K. została zamordowana. Muzykiem był także jego bratanek, Marek K., który w czasie okupacji m.in. grał w orkiestrze obozu pracy w Szebnie (k. Jasła).

Autorzy hasła: Marian Fuks, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand