Koerner (Kerner) Mojżesz

(1877 Warszawa – 1966 Tel Awiw) – inżynier, działacz społeczny i samorządowy, senator RP. Studiował na politechnikach w Warszawie i w Charlottenburgu. W okresie studiów w Warszawie został członkiem Kadimy i związał się z ruchem syjonistycznym (m.in. brał udział w VIII Światowym Kongresie Syjonistycznym). W czasie I wojny światowej przebywał w Rosji. Po repatriacji był związany z ruchem syjonistycznym, został jednym z reprezentantów frakcji Al ha-Miszmar i zwolenników I. Grünbauma; był redaktorem „Głosu Żydowskiego”. W czasie I wojny światowej był w Rosji; działał tam w Towarzystwie Żydów Polskich. Po powrocie do Polski był członkiem KC Organizacji Syjonistycznej w Polsce (początkowo związany był z Et Liwnot, a potem – od 1929 – ze Zjednoczeniem Niezależnych Syjonistów) oraz członkiem warszawskiej loży B'nei B'rith. Działał też we władzach samorządowych jako radny m.st. Warszawy (1919-1927; również jako członek wielu komisji), a następnie ławnik i członek Kolegium Magistratu (1927-1934) oraz prezes Zarządu Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji (1927-1934) i prezes Zarządu Wydziału Przemysłowego, jak również jako członek zarządu Związku Miast Polskich (1919-1934). W 1927-1930 był senatorem RP (kandydował z listy Bloku Mniejszości Narodowych). Pełnił wiele funkcji społecznych, m.in. wiceprzewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz Auxilium Academicum Judaicum. Wykorzystując wiedzę fachową, zasłużył się dla realizacji wielu ważnych inicjatyw społecznych, przede wszystkim budowy Żydowskiego Domu Akademickiego w Warszawie, Biblioteki Judaistycznej oraz domu opieki dla opuszczonych dzieci żydowskich oraz rozbudowy Szpitala dla dzieci im. Bersonów i Baumanów. Wszedł w skład egzekutywy, powołanego 1 IX 1939, Komitetu Społecznego dla Spraw Związanych z Obroną Państwa przy Gminie Żydowskiej w Warszawie (por. kampania wrześniowa). W okresie oblężenia Warszawy był członkiem Żydowskiego Komitetu Obywatelskiego. W grudniu 1939, dzięki pomocy Biura Palestyńskiego w Genewie, wyjechał do Palestyny, gdzie już nie podjął działalności publicznej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem