Kobak Józef Izaak

(1832 Lwów – 1913 tamże) – rabin, pisarz. Pochodził z ortodoksyjnej rodziny. Początkowo był uczniem m.in. znanego talmudysty Hirsza Ornsteina (późniejszego rabina lwowskiego). Uczył się zawodu zegarmistrza; na naukę w gimnazjum rodzina wyraziła zgodę, by mógł uniknąć służby wojskowej. Potem ukończył uniwersytet we Lwowie. Studia talmudyczne pogłębiał pod kierunkiem lwowskiego rabina, Józefa Saula Natansona. W 1860 otrzymał doktorat we wrocławskim seminarium teologicznym (Jüdisch-Theologisches Seminar in Breslau) oraz smichę. W okresie studiów zaczął wydawać w języku hebrajskim i niemieckim pismo naukowe „Jeschurun. Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums” (t. 1-8, 1856, 1858, 1859, 1864, 1865, 1868, 1871, 1878), którego tytuł pochodził od poetyckiego określenia Izraelitów (Pwt 32,15; 33,5,26; Iz 44,2). Na pocz. lat 60. XIX w. K. był kaznodzieją i kierownikiem szkoły gminnej w Andrychowie, a potem rabinem w Lipto St. Miklosz (współcz. Liptovský Mikuláš). W 1864-1883 piastował funkcję rabina w Bambergu. Następnie powrócił do Lwowa, gdzie stanął na czele protosyjonistycznego stowarzyszenia Mikra Kodesz. Zaczął pomagać schorowanemu rabinowi postępowemu, B. Loewensteinowi (m.in. jako nauczyciel religii mojżeszowej w gimnazjach lwowskim oraz sprawując opiekę nad więźniami w tzw. Brygidkach), a po jego śmierci w 1889 przejął tymczasowo jego obowiązki rabinackie i kaznodziejskie w lwowskiej Synagodze Postępowej (do 1891, zanim – w drodze konkursu – stanowisko to objął Jecheskiel Caro). K. borykał się z poważnymi kłopotami rodzinnymi, m.in. wykazując się sporą niezaradnością. Od 1892 próbował znaleźć dla siebie stałe stanowisko nauczycielskie bądź rabinackie, m.in. na Węgrzech i w Innsbrucku. Pod koniec życia był pensjonariuszem domu starców gminy lwowskiej. Opublikował m.in.: wypiski ze starych rękopisów, pt. Ginse(j) nistarot (t. 1-4, 1868-1878) i podręcznik języka hebrajskiego pt. Praktischer Lehrgang (1868).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem